CaroloScope Images de Charleroi au cours de l'Histoire

Jan_de_Baen-_De_lijken_van_de_gebroeders_de_Witt

The corpses of the de Witt brothers, hanging on the Groene Zoodje on the Vijverberg in The Hague, 20 August 1672.
Notes
Inscription on reverse: Dit sijn de lijcken van Jan ende Cornelis de Witt door een voornaem schilder naer het leeven afgeschildert soo als deselven des avonts ten elff ueren noch aenden wip hingen. Cornelis is die geene sonder pairuque. Jan de Witt met sijn eijgen hair. Dit is het eenichste principaal naer het leven gedaen den XX augusti MDCLXXII en daerom veel gelt waerdich.

Provenance:

1802: bought or traded by the Nationale Konstgallerij, Huis ten Bosch, The Hague, probably from J. IJver

Laisser un commentaire